Aprovats els projectes de Llei Orgànica i de Llei Ordinària de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència

posted in: Uncategorized | 0

El 28 de maig 2015 el Congrés dels Diputats va aprovar els dictàmens redactats per la Comissió de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del projecte de Llei de protecció a la Infància ia l’Adolescència. Van ser presentades 432 esmenes parcials al projecte presentat a iniciativa del Govern, de les quals s’han inclòs 150 i 40 transaccionals. La futura llei serà previsiblement aprovada aquest estiu quan torni a la Cambra Baixa, després del seu pas pel Senat.

Espanya es converteix, d’aquesta manera, en el primer país a incorporar la defensa de l’interès superior del menor com a principi interpretatiu, dret substantiu i norma de procediment, com va recomanar l’ONU el 2013.

Les principals novetats que contempla la reforma són:

  • Drets i deures dels menors i especial atenció a grups vulnerables (menors estrangers no acompanyats, joves ex tutelats, menors amb discapacitat, etc.)
  • Un nou sistema de protecció de la infància
  • Protecció contra la violència exercida contra els menors.

Per accedir al projecte de llei cliqueu aquí