I Congreso Nacional de Violencia Filio-Parental

posted in: Uncategorized | 0

Dies 16-17-18 de Abril.

La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio Parental va celebrar el primer congrés nacional, el passat mes d’Abril a la ciutat de Madrid. Va reunir 300 experts, professionals procedents de diversos paisos i regions d’Espanya per reflexionar, compartir experiències i analitzar una realitat que s’ha convertit en un problema social, amb un notable increment en els darrers anys.

La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio Parental  es va constituir el 12 de gener de 2013 amb l’objectiu de promoure l’estudi, l’ensenyança, la investigació, la regulació deontològica i la intervenció en violència filio-parental.

WEB