Primer pas pel Pacte d’Estat contra la violència de gènere

posted in: Uncategorized | 0

L’1 de febrer d’aquest any es va constituir la subcomissió del Congrés dels Diputats per aconseguir un Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Ahir dilluns, l’esmentada subcomissió va donar pas perquè el divendres 28 de juliol la comissió d’Igualtat del Congrés ratifiqui el pacte d’estat al qual han arribat els partits i que inclou 200 mesures dotades amb un pressupost de 1.000 milions d’euros pels propers 5 anys. Al setembre, el pacte passarà al Ple del Congrés.

La subcomissió ha pactmama-gallina-sobreproteccion-e1467717734375at una sèrie de recomanacions en els àmbits de prevenció, l’asistència a les víctimes, la protecció dels menors, l’impuls de la formació dels diferents agents i millora de la informació sobre aquesta realitat social. D’entre les propostes destaquen: l’acompanyament a la víctima previ a la denúncia, les desgravacions fiscals als familiars que tinguin la pàtria potestat de menors orfes per violència de gènere, oferta pública de treball per les víctimes, eliminar l’atenuant de confessió pels agressors. A més, entre altres mesures judicials, s’ha acordat regular la prohibició de les visites a presó al pare agressor condemnat per part dels fills menors en cas de violència de gènere.

Així mateix, no caldrà interposar una denúncia penal pel reconeixement de la condició de beneficiària dels serveis jurídics, mesures de protecció, assessorament, acompanyament en cas de patir violència de gènere. L’acreditació com a víctima de violència de gènere es podrà fer a través de sentència, ordre de protecció vigent, informe del fiscal, atestat policial, informe mèdic o psicològic o informe de serveis públics amb capacitat per identificar aquestes situacions.