Intercanvi de mirades sobre la infància

posted in: Uncategorized | 0

hierba

Una mirada retrospectiva.  Aquest recull d’articles publicats al Butlletí d’Infància de l’any 2008 ofereix una visió  de la història més recent en matèria d’infància i adolescència a Catalunya.

Primeres investigacions que posen xifres reals a l’abús sexual infantil a Catalunya,  l’anàlisi de la Llei de drets i oportunitats  de la infància i l’adolescència  quan encara era un avantprojecte, l’aproximació a fenòmens als que tot just  se’ls començava a posar nom com la síndrome d’alienació parental i que avui estan ja fortament qüestionats, o l’aproximació al que en aquell moment es començava a anomenar les noves realitats familiars, i que avui són la normalitat més absoluta, són alguns dels articles que podeu llegir en aquesta publicació.

Analitzar el camí recorregut ens permet dibuixar el camí que encara tenim per recórrer.

Aquests són els articles que trobareu a  Intercanvi de mirades sobre la infància

 • Experiència d’abús sexual en joves catalans
 • Infància o menors: sobre el nom i el concepte
 • La modificació del dret de correcció dels pares i tutors
 • Perfil de les famílies adoptants a Catalunya
 • Llei d’adopció internacional
 • Algunes reflexions entorn de l’anomenada síndrome d’alienació parental (SAP)
 • Els nous reptes de l’Avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
 • Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere
 • Consolidant la mediació a Catalunya: el Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat
 • La salut mental en la infància i l’adolescència. Una perspectiva psicoanalítica
 • Els drets dels infants a Catalunya .
 • III Congrés Mundial sobre Drets de la Infància i l’Adolescència. Un nou pas en un llarg camí .
 • Estudi sobre els joves residents en recursos de la DGAIA. L’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, principal recurs de sortida
 • Els drets dels menors en l’àmbit de la protecció de dades personals . .
 • La mort d’un infant i el seu impacte emocional .
 • El Ministeri Fiscal i la protecció de menor