I Simposi sobre els criteris d’actuació de les administracions públiques, el Ministeri Fiscal i els òrgans Jurisdiccionals davant la protecció a la infància i adolescència.

posted in: Uncategorized | 0

SimposiEl 22 de juny a les 9h, a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la UB, tindrà lloc aquest simposi que reuneix experts i professionals en la temàtica de la protecció de menors.

Una situació de desprotecció implica la intervenció de diferents agents (policia, serveis socials, serveis especialitzats, Ministeri Fiscal…) implicant diferents disciplines (legal, psicològica , social, educativa, sanitária, pedagógica…), diferents visions i diverses mesures o conseqüències jurídiques.

Així mateix,  pot motivar diversos procediments administratius i judicials per atendre l’interès superior de l’infant afectat. Es tracta d’una intervenció complexa que requereix que el contingut i el temps de les decisions i intervenció dels diferents serveis i administracions siguin coherents entre si.

Durant el simposi es proposaran i desenvoluparan de manera successiva diferents punts concrets sobre aquesta temàtica i que seran objecte de debat.

Si voleu accedir al programa cliqueu aquí.