CAIVI és un recurs per atendre a famílies en conflicte.

CAIVI_QUISOM1_275x275pxAtenem i donem resposta a les problemàtiques que s’originen en l’àmbit de les relacions familiars; aquelles situacions pel fet de donar-se a l’esfera més íntima i privada de la vida de les persones, són de difícil visibilització.

Treballem per abordar les relacions de conflicte entre els membres d’una mateixa família. Abordem dificultats de relació, comunicació i interacció i també fenòmens de violència intrafamiliar, i ho fem treballant amb tots els membres de la unitat familiar.

Els conflictes en l’àmbit de les relacions familiars són propis d’estructures vives i sotmeses a canvis permanents. Ajudem als diferents membres de la família a afrontar i a gestionar els conflictes que se’n deriven d’aquests canvis i els acompanyem individual o col·lectivament, tant si la família roman unida com si es dóna un procés de trencament familiar ajudant a minimitzar el patiment de totes les parts.

L’objecte de la nostra intervenció són els conflictes derivats de problemes en la criança, problemes de relació de parella, separacions conflictives, parentalitat, dificultats derivades de l’adolescència dels fills. I també situacions de violència en l’àmbit familiar, en tots els graus d’intensitat i formes: violència filio-parental, violència de parella i maltractament infantil.