Oferim programes individuals, programes familiars i també programes especialitzats d’intervenció grupal amb agressors o víctimes.

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PERSONAL O FAMILIAR

  Jurídic

 • Assessorament i assistència en separacions de mutu acord.
 • Assessorament i assistència en processos de divorci.
 • Règim de visites.
 • Convenis reguladors.
 • Règims patrimonials.
 • Representació legal en processos civils i penals.

Psicològic

 • Teràpia individual, de parella i familiar.
 • Detecció i abordatge de psicopatologies i coordinació amb recursos de salut mental.
 • Detecció i abordatge de problemes de consum de tòxics i coordinació amb recursos especialitzats.

Social

 • Intervenció especialitzada per l’activació de recursos de suport des de l’àmbit del treball social.
 • Coneixement i activació del context social i dels recursos de la xarxa de suport.
 • Derivació a recursos d’ accés al mercat laboral, suport i ajudes econòmiques, beques i subvencions.

 
Educatiu

 • Intervenció especialitzada pel desenvolupament personal i/o familiar des de l’àmbit de l’educació social.
 • Treball en competències personals, auto-imatge, autoestima i autonomia personal.
 • Accés a recursos formativo-laborals.
 • Promoció d’ hàbits de vida saludables.

PROGRAMA DE VIOLÈNCIA FILIO-PARENTAL

 • Intervenció amb fills que agredeixen els pares.
 • Intervenció amb progenitors víctimes de la vfp.
 • Intervenció amb la família.

PROGRAMA DE MALTRACTAMENT INFANTIL

 • Intervenció amb pares que maltracten els seus fills.
 • Intervenció amb infants i adolescents maltractats.
 • Intervenció amb la família.

PROGRAMA DE VIOLÈNCIA DE PARELLA

 • Intervenció amb persones que maltracten la parella.
 • Intervenció amb víctimes de violència de parella.
 • Intervenció amb els fills de la parella.
 • Intervenció amb la família.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

CAIVI neix amb l’objectiu d’abordar però també de sensibilitzar i conscienciar d’aquesta problemàtica social. Així, més enllà de la intervenció amb les famílies i amb els seus membres, oferim programes de difusió i formació per diferents col·lectius així com també assessorament a professionals.

 • ASSESSORAMENT I SUPERVISIÓ DE PROFESSIONALS o equips de treball que intervinguin amb situacions de violència intrafamiliar .
 • PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PROFESSIONALS: Adreçat a professionals de l’àmbit de psicològic, social, educatiu o jurídic en les matèries de violència intrafamiliar.
 • ACCIONS DE DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ: Xerrades, conferències sobre la violència intrafamiliar en qualsevol de les seves formes.