CAIVI el formen un equip de quatre professionals que intervenen de manera simultània i coordinada, cadascú des de la seva disciplina i cadascú amb tots els membres implicats en la dinàmica familiar.

CAIVI_EQUIPA l’equip hi ha un educador social, una psicòloga, una treballadora social i una jurista.

Els membres de les famílies que pateixen conflictes relacionals o de violència han de poder comptar amb assessorament legal, terapèutic, social i educatiu. Per aquest motiu oferim l’assistència d’advocat i la representació legal en els diferents procediments judicials que se’n puguin derivar així com intervenció terapèutica psicològica, educativa i també l’activació de suports socials a través de la connexió als recursos de la xarxa comunitària.

Entenem que per poder oferir una base sòlida on es puguin recolzar els processos de canvi de dinàmiques complexes i multifactorials, és fonamental treballar de manera integral. Això ens obliga a sumar forces i a fer una intervenció simultània i coordinada des de cada una de les disciplines que estan implicades en el sosteniment d’aquests fenòmens per generar sinèrgies que ens permetin fomentar el procés de canvi que estem buscant.

El coneixement, l’experiència, el respecte, la responsabilitat, la implicació, la sensibilitat i la professionalitat de tots els membres de l’equip són les nostres eines per fomentar el procés de canvi.

De la suma de forces entre tots els membres de l’equip i de les sinèrgies que siguem capaços d’establir amb les famílies en sortirà el procés de creixement i de canvi.

La sinergia és la integració d’elements que fa com a resultat quelcom més gran que la simple suma d’aquests elements, és a dir, quan dos o més elements s’uneixen sinèrgicament creen un resultat que aprofita i maximitza les qualitats de cadascun dels elements. (wikipedia)

Sinergia (Del gr. συνεργία, cooperación) Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. (RALE)

El que nosaltres entenem per Sinèrgies ho trobareu AQUÍ.

L’EQUIP PROMOTOR

aolivaresAna és llicenciada en dret i criminologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Treballa en l’àmbit de l’execució penal des de l’any 2003. S’ha especialitzat en menors en risc des de l’any 2007 , quan comença a treballar al Centre Educatiu Can Llupià de Justícia Juvenil. Especialitzada en dret penal, dret de família i dret del menor . Ha col·laborat en diferents projectes internacionals en l’àmbit de la justícia juvenil a Llatinoamèrica i Europa..
Ana Olivares

sgardSilvia és psicòloga clínica de formació, especialista en Neurociències i Salut mental.
El seu treball dels últims anys està orientat a la intervenció amb Infància i Adolescència en risc d’exclusió social. El seu desenvolupament professional es centra en la intervenció i el foment de la resiliència d’infants i adolescents que viuen en situacions d’exclusió. Actualment s’està especialitzant en Victimologia.

Silvia Gard