CAIVI_MODEL1_275x275pxCAIVI aposta per un model d’intervenció integral. Entenem que per abordar fenòmens de naturalesa multi causal, cal que arribem al màxim de persones implicades i que ho fem des de diferents perspectives professionals, per tal de donar resposta als diferents elements que expliquen i sostenen les relacions de conflicte o les situacions de violència.

Per això treballem amb totes les persones implicades en la relació: agressors, víctimes i víctimes emocionals i ho fem des de diferents perspectives professionals: jurídica, psicològica, educativa i social.

L’origen multicausal i la retroalimentació del cercle de violència ens obliga a fer un esforç d’abordatge integral. L’objectiu és terapèutic, de guariment de les ferides i de restabliment de vincles afectius o d’empoderament i superació del trencament. Pretenem oferir estratègies als diferents membres de la família perquè construeixin noves dinàmiques de relació més saludables i equilibrades, tant si romanen unides com si hi ha una separació. Amb això treballem per reduir el patiment però també per evitar la reproducció de patrons.

El nostre objectiu és clarament preventiu en tant en quant entenem que l’absència d’ intervenció especialitzada amb els infants sotmesos a situacions de violència o conflicte en el si de les famílies predisposa aquests futurs joves o adults a ser possibles agressors o de nou víctimes de relacions d’abús.

El nostre model d’intervenció és individualitzat i personalitzat per a cada família. S’ajusta a les necessitats de cada realitat familiar, implicant en la intervenció i el tractament als diferents membres, en funció de les necessitats i les possibilitat de cada situació.