CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR

Atenem i donem resposta a les problemàtiques que s’originen en l’àmbit de les relacions familiars; aquelles situacions pel fet de donar-se a l’esfera més íntima i privada de la vida de les persones, són de difícil visibilització.

Treballem per abordar les relacions de conflicte entre els membres d’una mateixa família. Abordem dificultats de relació, comunicació i interacció i també fenòmens de violència intrafamiliar, i ho fem treballant amb tots els membres de la unitat familiar.

L’objecte de la nostra intervenció són els conflictes derivats de problemes en la criança, problemes de relació de parella, separ acions conflictives, parentalitat, dificultats derivades de l’adolescència dels fills. I també situacions de violència en l’àmbit familiar, en tots els graus d’intensitat i formes: violència filio-parental, violència de parella i maltractament infantil.