Blog sobre Victimologia

posted in: Uncategorized | 0

Un grup d’estudiants de la Universitat Pontificia Comillas ha realitzat una investigació i posterior publicació en un blog sobre la Violència filio-parental.

Aquest blog recull molta informació sobre victimologia i pot aportar al lector informació d’utilitat a l’hora de cercar ajuda.

Considerem important donar visibilitat a les iniciatives de jovent que puja amb una mirada àmplia i una formació i sensibilitat adequades per poder promoure canvis en la nostra societat que ajudin a reduir el patiment de les persones.

Podeu accedir al  BLOG